ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCE PRÍSTROJE

Na Detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH sme darovali veľmi potrebné prístroje za 42 000 €. Kúpili sme 1. terapeutický ventilačný systém - Vapotherm v hodnote 8.906,40 €. Tento prístroj pomôže detským pacientom s dýchacími problémami a akútnym respiračným zlyhaním. Malým pacientom dodáva optimálne zahrievaný a zvlhčený prúd vzduchu a kyslíka cez nosovú kanylu. Prístroj je dôležitý nielen v súvislosti s koronavírusom, ale využijeme ho aj pri iných vážnych ochoreniach dýchacích ciest. Rovnako sme darovali aj dve sady špeciálnych defibrilátorov v celkovej hodnote 33 000 €. Všetko to môžeme robiť len vďaka vám a vašej pomoci, ktorú si nesmierne vážime. Robíme to pre vás, pre vaše deti.

Aktuality / ŽIVOTU ZACHRAŇUJÚCE PRÍSTROJE  - foto
Aktuality / ŽIVOTU ZACHRAŇUJÚCE PRÍSTROJE  - foto
Aktuality / ŽIVOTU ZACHRAŇUJÚCE PRÍSTROJE  - foto
Aktuality / ŽIVOTU ZACHRAŇUJÚCE PRÍSTROJE  - foto

Zoznam aktivít: