ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA

Národný ústav detských chorôb si 12.5.2020 pripomínal dôležitú úlohu sestry. V ten deň bol  Medzinárodný deň sestier a rovnako, tento rok aj Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za rok sestry a pôrodnej asistentky. Oslavovali sme ho, okrem 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete, aj my. Naše sestry čakalo aj malé prekvapenie, ktoré sme zabezpečili vďaka združeniu. 

Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto
Aktuality / ĎAKUJEME, ŽE SI NAŠA SESTRA - foto

Zoznam aktivít: