Ako pomôcť

2%

Milí naši podporovatelia, podporiť činnosť nášho občianského združenia môžete aj darovaním 2% z dane.

Potrebné údaje:

Názov: Nemocnica deťom

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 52 49 8778
Adresa/sídlo: Opletalova 7065/98, 841 07 Bratislava

Jednorazový alebo pravidelný dar

Číslo účtu

IBAN: SK38 0900 0000 0051 5977 8810
SWIFT kód: GIBASKBX

Ďakujeme vám z celého srdca za pomoc.