NAJDRAHŠIA BÁBIKA?

Čo to vlastne je? Ide o U/S simulátor Mentor Simbionix, plus celkové vybavenie a špeciálny softvér, vďaka ktorému vieme učiť lekárov novým technikám.
Akú to má výhodu pre pacienta? Veľmi podstatnú, pretože lekár si svoje zručnosti cvičí na špeciálnej figuríne a nie na pacientovi. Keďže táto figurína presne simuluje človeka, lekár hneď vidí, či vyšetrenie vykonáva správne alebo nie.
Medicínske simulácie sú súčasťou najmodernejších svetových nemocníc. Majú za úlohu čo najvernejšie priblížiť každodennú prax lekára. V „chránenom“ prostredí simulačného centra poskytujú príležitosť získavať informácie, analyzovať situáciu a robiť vlastné diagnostické a terapeutické rozhodnutia a sledovať aj ich vplyv na pacienta.
Simulátor U/S simulátor Mentor Simbionix je určený pre lekárov z celého Národný ústav detských chorôb na výcvik a skvalitnenie ich zručností pri ultrasonografických vyšetreniach.
Aktuálne v NÚDCH pracuje 345 lekárov. Skúsenosti získané pri simuláciách lekárom zvyšujú sebavedomie a istotu pri vyšetreniach s detskými pacientami, ktoré následnej prebiehajú rýchlejšie a pokojnejšie.
Nadácií SPP ďakujeme za ich štedrú podporu 
Aktuality / NAJDRAHŠIA BÁBIKA? - foto

Zoznam aktivít: