POMÁHAME, KDE NAJVIAC TREBA

Prvých 20 tisíc antigénových testov CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test od spoločnosti Siemens Healthineers rozdalo Občianske združenie Nemocnica deťom inštitúciám, ktoré ich najviac potrebovali.  Vôbec prvýkrát sa mohli napríklad testovať aj pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím v špeciálnom rehabilitačnom centre v Piešťanoch. Metóda odberu z prednej časti nosa je pre nich šetrná a vhodná.

Testuje sa aj vo viacerých školách na hornej Orave. Oravský záchranný systém antigénové testy rozdáva po všetkých základných školách na Orave, keďže región je známy tým, že má veľmi málo MOM staníc, testy na školách veľmi vítané.  „Horná Orava je špecifická tým, že ľudia nemajú mnoho možností dať sa otestovať. S danými  testami máme dobré skúsenosti, sú veľmi jednoduché na manipuláciu a najmä deti, či starší ľudia pri nich nemajú obavu z odberu vzorky,“ popísal svoje skúsenosti podpredseda Oravského záchranného systému Igor Janckulík.

Pani riaditeľka jednej z oravských základných škôl popisuje svoje skúsenosti. „Našej škole to veľmi pomohlo, pretože je to šetrnejšia metóda odberu vzorky a deťom prístupnejšia. Postup je ľahko a zrozumiteľne napísaný v priloženom letáku. Po konzultácii s rodičmi sme realizovali tento odber už u viacerých žiakov, ktorých momentálny zdravotný stav vykazoval známky ochorenia. Týmto rýchlym a šetrným spôsobom odberu môžeme skôr odhaliť možný výskyt Covidu-19 a tak zabrániť ďalšiemu  šíreniu. Vďaka všetkým ľuďom dobrej vôle a ich obetavosti a nezištnej pomoci sme zase o krok bližšie k životu na aký sme boli zvyknutí,“ povedala riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica, Mária Olešová.

Testami sa testuje aj v  župných zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde mohli vďaka šetrnejšej metóde odberu vzorky testovať aj ľudí, ktorých zdravotný stav  to doteraz nedovoľoval. “Tieto testy veľmi pomohli našim zariadeniam sociálnych služieb. Odovzdali sme ich štyrom: Gaudeamus - Zariadenie komunitnej rehabilitácie, Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Domovu sociálnych služieb prof. Karola Matulaya a Centru sociálnych služieb Sibírka. Sú použité na testovanie detí, seniorov a dospelých najmä s viacnásobným postihnutím, ale aj imobilných prijímateľov sociálnych služieb,“ poďakoval predseda BSK Juraj Droba.


Aktuality / nový článok - foto
Aktuality / nový článok - foto
Aktuality / nový článok - foto
Aktuality / nový článok - foto
Aktuality / nový článok - foto

Zoznam aktivít: